Sorry, dat wat u zoekt is nog niet gevonden.

Wat nu? U kunt via het menu links zoeken naar het onderdeel dat u wenst te zien.

Staat uw onderwerp er niet bij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office voorwaarden
van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder
nummer 30174840.

Disclaimer

1.  In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.  Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met ons.