Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office voorwaarden
van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder
nummer 30174840.